Landscapes


Landschapschilderen is een uitdaging omdat het niet eenvoudig is hier een eigen handschrift in te ontwikkelen.