Landscapes


Landschapschilderen is een uitdaging omdat het niet eenvoudig is hier een eigen handschrift in te ontwikkelen. Ik kijk uit naar de zomer waarin ik meer mogelijkheden heb op locatie te kunnen schilderen.